zmiany nastroju u dorosłych

Zmiany nastroju u dorosłych – przyczyny, skutki i gdzie szukać pomocy

Zmiany nastroju są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia. Każdy z nas przeżywa wzloty i upadki emocjonalne w odpowiedzi na różne wydarzenia w życiu. Jednak gdy zmiany te stają się intensywne, częste lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, mogą wskazywać na potrzebę profesjonalnej interwencji. W takich sytuacjach, centra zdrowia psychicznego mogą zaoferować niezbędne wsparcie i pomoc.

Jakie są przyczyny zmian nastroju?

Zmiany nastroju u dorosłych mogą mieć wiele przyczyn, w tym:

 • czynniki biologiczne – takie jak zaburzenia hormonalne, zmiany neurochemiczne w mózgu, czy choroby przewlekłe
 • czynniki psychologiczne – stres, przeciążenie, konflikty w relacjach interpersonalnych, a także nieprzepracowane traumy z przeszłości
 • czynniki środowiskowe – takie jak presja społeczna, problemy zawodowe, czy trudne warunki życiowe.

Jakie są skutki zmian nastroju?

Zmiany nastroju, szczególnie te intensywne i często występujące, mogą mieć daleko idące skutki w życiu dorosłych. Konsekwencje, które mogą wynikać z nieuregulowanych zmian nastroju:

 1. Problemy w relacjach
 • komunikacja – trudności w wyrażaniu emocji i potrzeb mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów z partnerem, rodziną oraz przyjaciółmi
 • izolacja społeczna – osoby doświadczające gwałtownych zmian nastroju mogą czuć się niezrozumiane przez otoczenie, co często prowadzi do wycofania się z życia społecznego.
 • zmniejszenie empatii – zmiany nastroju mogą utrudniać odczuwanie i wyrażanie empatii, co osłabia więzi emocjonalne z bliskimi.

2. Zaburzenia snu

 • bezsenność – niepokój i nadmierna aktywność myślowa mogą utrudniać zasypianie lub powodować częste przebudzenia w nocy
 • nadmierne senność – depresyjne fazy zmian nastroju mogą skutkować potrzebą nadmiernej ilości snu, co z kolei wpływa na codzienne funkcjonowanie.

3. Zaburzenia odżywiania

 • Nadmierne jedzenie – w poszukiwaniu pocieszenia, osoby mogą zwrócić się ku jedzeniu, co prowadzi do niezdrowych nawyków żywieniowych i w konsekwencji do problemów z wagą
 • brak apetytu – fazy depresyjne mogą również skutkować utratą apetytu i zaniedbaniem potrzeb żywieniowych, co negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne.

4. Spadek wydajności w pracy

 • trudności z koncentracją – zmiany nastroju mogą utrudniać skupienie się na zadaniach, co obniża produktywność i jakość pracy
 • zmniejszenie motywacji – brak zainteresowania i motywacji do pracy, nawet w obszarach wcześniej sprawiających satysfakcję, może prowadzić do problemów zawodowych i finansowych.

5. Wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne

 • poczucie bezradności – częste zmiany nastroju mogą prowadzić do uczucia utraty kontroli nad własnym życiem, co zwiększa ryzyko depresji i lęku
 • myśli samobójcze – w skrajnych przypadkach, nieuregulowane zmiany nastroju mogą prowadzić do myśli samobójczych, co wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli doświadczasz problemów z regulacją nastroju, ważne jest, aby poszukać profesjonalnej pomocy.

Centrum zdrowia psychicznego to rodzaj placówki oferującej kompleksową opiekę zdrowotną, w tym dostęp do psychiatrów, psychologów i terapeutów, którzy mogą pomóc zdiagnozować przyczyny zmian nastroju i zaproponować odpowiednie leczenie. Poradnia psychologiczna Piaseczno to lokalna poradnia psychologiczna stanowiąca źródło wsparcia dla mieszkańców Piaseczna i okolic. Specjaliści pracujący w poradni mogą zaoferować terapię indywidualną, grupową, a także warsztaty i programy edukacyjne.

Centrum zdrowia psychicznego NFZ – dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji i terapii. 

Podsumowując, zmiany nastroju mogą być wyzwaniem, ale dzięki odpowiedniej interwencji i wsparciu, możliwe jest znalezienie równowagi i poprawa jakości życia. Centra zdrowia psychicznego oferują różnorodne formy pomocy, które mogą pomóc osobom doświadczającym problemów z nastrojem. Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy jest pierwszym krokiem do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.